GARANTIE

Garantie bepaling van SVkinderautos

SVkinderautos is een officieel verkooppunt van Cars4kids, de garantiebepalingen zijn dus ook gelijk aan die van Cars4kids.

Uiteraard neemt SVkinderautos elke voorzorg in acht om uw bestelling zo correct mogelijk af te handelen. Er kan uitsluitend aanspraak worden gedaan op fabrieksgarantie, indien dit bij het artikel staat vermeld.

Aanvullend verleent SVkinderautos 12 maanden gebruiksgarantie op al haar producten, met uitzondering van: accu’s, adapters, batterijen en tandwielen van de accu voertuigen (zie ook de tiplijst voor het behoud van uw accu voertuig) De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik voor andere dan normale doeleinden, van buiten komende oorzaken of normale slijtage. Bij waterschade vervalt de garantie. Door reparatie en/of vervangen gaat de garantietermijn niet opnieuw in. Tenzij u uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Indien er sprake is van een gebrek, dat niet door ondeskundig gebruik is ontstaan, kan er aanspraak worden gedaan op deze garantie. SVkinderautos vervangt of repareert het product, dit na beoordeling door SVkinderautos na ontvangst van het door de afnemer geretourneerde product.

Mocht het nodig zijn om het product door SVkinderautos te laten repareren, dan dient de klant het product op eigen kosten aan SVkinderautos te versturen, of een afspraak te maken om het product te komen brengen. Het is raadzaam om de verpakking / doos tijdens de garantieperiode te bewaren. SVkinderautos beoordeeld tevens of het geretourneerde product door ondeskundig gebruik is defect geraakt. Bij ondeskundig gebruik en / of reparaties, modificaties e.d. door derden zonder schriftelijke toestemming van SVkinderautos, vervalt de garantie. Eventuele verzendkosten voor het toesturen van onderdelen komen voor rekening van de klant.

Wij streven er naar om onderdelen ook na de garantie periode te leveren, bewaar hiervoor uw factuurnummer.

De afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient de afnemer SVkinderautos binnen 7 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (via email aan info@svkinderautos.nl) en gemotiveerd (eventueel met foto’s) kennis hiervan te geven alvorens het artikel te monteren. Onder vermelding van het factuur of bestelnummer.

Aansprakelijkheid:

SVkinderautos is niet aansprakelijk voor schade aan personen en of goederen door gebruik van al haar geleverde producten. SVkinderautos kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen (kleuren) en teksten.

Heeft u een klacht of misschien wel een suggestie,laat het dan via email aan info@svkinderautos.nl weten. Iedere klacht wordt serieus behandeld en wij proberen altijd tot een bevredigende oplossing te komen.

Laden...